Kaartclub de Hoop

 

Reglement Portefeuille Klaverjassen

ARTIKEL 1                                                                                                                      Een portefeuillewedstrijd is een vergelijkingswedstrijd, gespeeld door koppels in een lijn (N/Z , O/W), waarbij de resultaten van een serie spellen, welke door deze koppels zijn behaald, met elkaar worden vergeleken in dezelfde lijn. Er zijn koppels- en viertallenportefeuillewedstrijden, een viertal bestaat uit twee koppels, welke per serie in een verschillende lijn spelen.                                     Dit type spel is uitermate geschikt om in een clubcompetitie verband te spelen met een gelijk aantal van bijv. 8 koppels per club (4 1n N/Z en 4 in O/W lijn).  De geluksfactor van het verkrijgen van een goede hand kaarten wordt hiermede tot 0 gereduceerd.                                

ARTIKEL 2                                                                                                                         Bij wedstrijden waar portefeuilles worden gebruikt, moeten deze voldoen aan de volgende voorwaarden:                                                                                    A: De portefeuilles moeten aan de buitenkant voorzien zijn van een spelnummer.                                                                                                                     B: Op de binnenkant van de portefeuille behoort aangegeven te zijn:              “De Gever” en vak aanduiding “Noord-Oost-Zuid –West’. 

ARTIKEL 3                                                                                                                         De kaarten in de portefeuilles zijn voor de aanvang van de wedstrijd  door een of meerdere personen in de vakjes gestopt, daarvoor is met een sorteerprogramma eerst de indeling uitgeprint. Voor elke vak is met behulp van het indelingskaartje het setje van 8 kaarten samengesteld en in het betreffende vakje gestopt. De kaarten dienen met het beeld naar beneden in het betreffende vakje gestopt worden, daarna wordt met de indeling naar beneden het betreffende indelingskaartje toegevoegd. Dit indelingskaartje dient ter controle of de juiste kaarten ook in het setje aanwezig zijn.

Artikel 4                                                                                                                            Voor de indeling van tafels en koppels als mede voor het berekenen van de punten en uitslagen wordt gebruikt gemaakt van het computer programma

“Portefeuille Klaverjassen” Auteur Theo Piek.                                                           

Artikel 5                                                                                                                           De speeltafels dienen voorzien te zijn van een tafelnummering, speelrichtingskaartje “Noord-Oost-Zuid –West’ en een kaartje met:

Spellen 1-5-9-13      Noord is gever en Oost komt uit
Spellen 2-6-10-14    Oost is gever en Zuid komt uit
Spellen 3-7-11-15    Zuid is gever en West komt uit
Spellen 4-8-12-16    West is gever en Noord komt uit

Artikel 6                                                                                                                       N en O zijn beide gezamenlijk verantwoordelijk voor het verdelen en opbergen van de kaarten, waarbij N verdeelt en opbergt en O controleert.

Artikel 7                                                                                                                 Wanneer het aantal kaarten, bestemd voor een hand, meer of minder dan acht bedraagt, mag deze hand niet ingezien worden, maar is men verplicht de wedstrijdleider te waarschuwen. Deze moet door middel van bijgevoegde controle kaartje de portefeuille weer in orde brengen. De koppels die in een voorgaande ronde de kaarten niet goed hebben opgeborgen, krijgen door de wedstrijdleider een straf opgelegd.

Artikel 8                                                                                                                        Blijkt dat de spelers de kaarten niet hebben vergeleken met hun controlekaartje en er een of meerder kaarten verkeerd zitten, dan worden deze spelers door de wedstrijdleider bestraft.

Artikel 9                                                                                                               Wanneer ten gevolge van het onjuist geven een speler ten onrechte een verkeerde controlekaart inziet, moet het spel onderbroken worden en de wedstrijdleider op de hoogte worden gesteld. Deze beslist of het verder spelen geen nadelige gevolgen heeft voor de andere spelers.

Artikel 10                                                                                                                     Blijkt aan een tafel, dat de koppels niet op de juiste plaats zitten, dan worden de gespeelde spellen geannuleerd en krijgen de koppels de laagste score van deze geannuleerde spellen. De wedstrijdleider zal voor de resterende spellen de juiste plaatsen aanwijzen.

Artikel 11                                                                                                                          Bij vergelijkingswedstrijden voor koppels in twee lijnen worden de beide lijnen per serie apart beoordeeld. De speelpunten worden beloond met matchpunten; het laagste koppel ontvangt 0 punten het daarop volgende koppel 2 punten enz. Bij een gelijk aantal speelpunten wordt een gemiddelde aantal matchpunten gegeven.                                                                       

Bij het "Verplicht Spelen"geldt dat voor een goed vergelijk het van belang is dat ook de behaalde punten alsmede de behaalde roem genoteerd worden van de partij die NAT is gespeeld.

Artikel 12                                                                                                                          Bij een koppelwedstrijd zijn er twee winnaars, 1 winnaar in de N/Z en                1 winnaar in de O/W lijn. In een clubcompetitie wordt het totaal aantal gescoorde matchpunten per club geteld. Een clubcompetitie kan één of meerdere uit of thuis wedstrijden omvatten.

Artikel 13                                                                                                                          Een arbitrale score kan worden toegerekend door een wijziging van het aantal matchpunten, in overeenstemming met het saldo van een gemiddeld spel. Het aantal matchpunten dat aan een overtredende partij wordt toegekend, mag niet hoger zijn dan bij een gemiddeld spel.

Artikel 14                                                                                                                           In geval dat de overtredende partij door manipulaties de niet-overtredende partij van een hogere score heeft afgehouden, beslist de wedstrijdleider welke score wordt toegepast.

Artikel 15                                                                                                                           In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de (hoofd) wedstrijdleider bindend.

 

-- Hoe wordt de einduitslag berekend?

Aan de hand van het volgende voorbeeld proberen wij dit duidelijk te maken.

Er doen bijv. aan een wedstrijd 20 koppels mee. Van tevoren wordt door de wedstrijdleider bepaald welk systeem en hoeveel ronden en hoeveel spellen per ronde er gespeeld worden. Bij 20 koppels spelen er 10 koppels in de Noord-Zuid en 10 koppels in de Oost-West lijn. De te behalen matchpunten per spel is 18 punten voor de hoogste score aflopend met 2 punten naar de laagste score 0 punten. Dit geldt voor zowel het koppel Noord-Zuid als voor het koppel Oost- West. Worden er 16 spellen gespeeld is het maximaal te behalen match punten per ronde dus 288. 

Bij een gelijke stand geldt een andere berekening. Twee koppels in dezelfde lijn die de hoogste score hebben behaald krijgen dan beide geen 18 maar elk 17 punten.  De puntentelling en daaraan gekoppelde matchpunten worden automatisch berekend door het Excel Programma van Theo Piek.       

Bij het "Verplicht Spelen"geldt dat voor een goed vergelijk het van belang is dat ook de punten genoteerd worden van de partij die NAT is gespeeld.

Om een goed vergelijk te doen is het van belang dat als een spelende partij nat gespeeld wordt de behaalde punten en de behaalde roem van de NAT gespeelde partij wel genoteerd dienen te worden. Het gaat erom wie in een spel de meeste punten behaald. Nul punten worden bij "Verplicht Spelen"alleen geschreven indien er verzaakt is of als er een mars gespeeld is of als een slag behaald is zonder puntenwaarde.

 

Er zijn dus altijd 2 winnende koppels, een in de Noord -Zuid lijn en een in de Oost - West Lijn.

 

Ook kent men het portefeuille spel voor viertallen. Daarin vormen 2 koppels samen een viertal. Het 1e koppel speelt alle spellen in de Noord/Zuid lijn, het tweede koppel alle spellen in Oost/West lijn. Hun totaal samen aan matchpunten telt dan voor de einduitslag.

 

UITLEG PUNTENTELLING KOPPEL & PORETEFEUILLE COMPETITIE

 

In onze koppelcompetitie maken we gebruik van een nieuwe puntentelling.

Als je een partij wint krijg je 2 wedstrijdpunten, speel je gelijk 1 wedstrijdpunt en bij verlies  0 wedstrijdpunten.

De behaalde punten worden verrekend met de tegenpunten van de tegen partij.

Hierdoor ontstaat of te wel een plus of min saldo.

De stand wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten en saldo.

Bij een competitie van 16 koppels, krijgt degene die op een speelavond als 1e is geëindigd bij het koppelkaarten of bij het Portefeuille kaarten;

15 punten, degene die als 2 e is geëindigd 14 punten enz.