Kaartclub de Hoop

 

 

 REGLEMENT AMERIKAANS JOKEREN

Het kan voorkomen dat enkele standaard regels  per kaartclub  anders gespeeld worden. 

De indeling aan de tafel wordt bepaald door het trekken van een tafelnummer. Aan elke tafel mogen maximaal 4 personen aan het spel deelnemen. Het spel bestaat uit 2 spellen van elk 52 kaarten en per spel 1 joker.  Iedere speler krijgt 13 kaarten, de speler links naast de schrijver begint met delen.  Indien de kaarten tijdens het geven zijn gezien of een van de spelers heeft meer dan 13 kaarten ontvangen, dan wordt er opnieuw gedeeld.       Dubbele kaarten mogen niet onderling geruild worden.  

De waarde van de kaarten zijn:                                                                                                                                                                

Van de 2 tot de 10 geldt de werkelijke getalswaarde. Een 2 telt voor 2, een 3 telt voor 3 .  Voor de boer tot het aas geldt een waarde per kaart van 10 punten.  Een joker kan  een waarde hebben van 10 of 20 punten.  Als  een speler uitgelegd heeft en een van de medespelers heeft nog 1 of meer jokers in de hand maar kon daar niet mee op tafel dan geldt hiervoor een joker waarde van 10 strafpunten. Als een van de medespelers met 1 of meerdere jokers wel op tafel had gekund dan geldt hiervoor een joker waarde van 20 strafpunten.  Een Aas mag zowel gebruikt worden in een opeen volgende serie van bijv. Aas – 2- 3 etc. of in serie van Aas- Koning – Vrouw etc.

Een joker mag voor elke willekeurige kaart gebruikt worden om een setje te kunnen maken of om bij een ander setje te kunnen aansluiten. Het is toegestaan om meerdere jokers in een set te gebruiken mits deze gescheiden zijn door een speelkaart.                         Een joker mag alleen als uitkaart op de stapel (Stok) gelegd worden.

Het doel van het spel is om als eerste door het maken van de verplichte en overige setjes alle kaarten te kunnen wegleggen, de overige spelers krijgen dan de waarde van de kaarten die zij nog in de hand hebben als strafpunten genoteerd. Degene die na alle rondes te hebben gespeeld de minste punten heeft is de winnaar. In competitieverband worden alle punten van de individuele speler na elke speelavond bij elkaar opgeteld., wie na beëindiging van de competitie de minste strafpunten heeft is de winnaar.

Standaard worden er per ronde 7 spellen gespeeld.( Per club kan dit verschillen).

In de eerste 6 speelrondes mag men pas setjes op tafelleggen indien men eerst het vereiste setje kaarten kan neerleggen.

In de 1 e ronde is dat 3 gelijke kaarten van verschillende kleuren.

Bijvoorbeeld: Harten Boer- Ruiten Boer en Klaver Boer.

In de 2 e ronde is dat 3 opeen volgende kaarten van een kleur.

Bijvoorbeeld: Harten Boer- Harten 10 en Harten 9 Schoppen 3.

In de 3 e ronde is dat 4 gelijke kaarten van verschillende kleuren.

Bijvoorbeeld: Harten Boer- Ruiten Boer - Klaver Boer en Schoppen Boer.

In de 4 e ronde is dat 4 opeen volgende kaarten van een kleur.

Bijvoorbeeld: Harten Boer- Harten 10 - Harten 9 en Harten 8.

In de 5 e ronde is dat 5 opeen volgende kaarten van een kleur.

Bijvoorbeeld: Harten Boer- Harten 10 - Harten 9 – Harten 8 en Harten 7.

In de 6 e ronde is dat 5 opeen volgende kaarten van een kleur.

Bijvoorbeeld: Harten Boer- Harten 10 - Harten 9 – Harten 8 – Harten 7 en Harten 6.

In de 7 e mag men alleen in één keer uitleggen met verschillende set combinaties.

Als men in de eerste 6 speelrondes het vereiste setje kan neerleggen kan men direct alle andere setjes die men in de hand heeft op tafel leggen en e.v. één of meerdere kaarten aansluiten aan setjes die al op tafel liggen.

Men mag dan ook een joker die e.v. op tafel ligt omruilen voor de betreffende kaart, men moet dan wel met deze joker een ander setje op tafel leggen of in combinatie met deze joker één kaart of meerdere kaarten aan een bestaand setje aansluiten.  

Het Spel Beginnen.

De speler links van de gever begint de ronde met het eerste spel.   De speler pakt een kaart van de dichte stapel (Stok) indien de speler over het vereiste setje kaarten beschikt kan de speler hiermee op tafel gaan en e.v. ook ander setjes op tafel leggen. Daarna legt hij een geopende kaart naast de dichte stapel. De speler links heeft als eerste het recht om deze kaart te nemen. Neemt hij deze kaart niet dan kunnen de andere spelers deze kaart vragen, ook hiervoor geldt dat steeds de speler links vanaf de speler het eerste recht heeft. Als een van de ander spelers deze kaart tot zich neemt dient deze een extra kaart te pakken van de dichte stapel. Daarna gaat de speler die aan de beurt was verder en zo herhaald het spel zich tot er één speler is die alle kaarten heeft weggelegd.Als een spel beëindigd is doordat een speler alle kaarten heeft kunnen wegleggen wordt de waarde van de kaarten dei de andere spelers nog niet uitgelegd hebben overzichtelijk op tafel geteld.

De schrijver noteert deze als strafpunten op de score lijst. Daarna gaat men verder met het tweede spel in de betreffende ronde.         De speler die in de eerste ronde de speler was wordt nu de gever. 

Het is niet toegestaan dat in de eerste beurt al wordt uitgelegd zonder dat de andere spelers één keer gespeeld hebben. Dit mag alleen de laatste speler die nog niet gespeeld heeft.

Het spel kan pas beëindigd worden als er door alle spelers tenminste één keer gespeeld is.  Het tellen van de waarde van de kaarten die de overige spelers nog in de hand hebben dient overzichtelijk op de tafel te gebeuren zodat de andere spelers dit kunnen controleren.

De strafpunten worden door de schrijver per spel en per ronde genoteerd en opgeteld.