Kaartclub de Hoop

 

De reglementen betreffende het klaverjassen en jokeren op onze site zijn algemene standaard reglementen.

Per club kan de wedstrijdleider voor aanvang van een competitie of toernooi een mededeling doen dat bijv. de regel voor het verzaken anders uitgevoerd wordt alsdan in het reglement is opgenomen.

De door de wedstrijdleider medegedeelde wijzigingen zijn bindend.

Is er aan een speeltafel een verschil van mening dan dient ten alle tijden de wedstrijdleider hierover in kennis gesteld te worden.

Zijn beslissing in deze is bindend.