Kaartclub de Hoop

 

 

REGLEMENT KLAVERJASSEN (AMSTERDAMS SYSTEEM)

Ons reglement is afgeleid van het algemene reglement van de Kaartbond Nederland.

https://www.kaartbondnederland.nl/statuten-e-d/spelreglementen/klaverjassen-21. In het reglement worden geen afkortingen gebruikt.

 Bij melding van de kleuren: Schoppen-Ruiten-Harten–Klaveren

 Bij melding van de kaarten: Aas-Heer-Vrouw-Boer-Tien-Negen-Acht- Zeven  

 Bij melding van de speelrichting: Noord-Oost-Zuid, West

 Gever: Gever.

2 Een spel bestaat uit 32 kaarten, verdeeld over de kleuren:

Schoppen-Ruiten-Harten – Klaveren

Van elke kleur: Aas-Heer-Vrouw-Boer-Tien-Negen-Acht-Zeven 

3. De rangorde van de speelkaarten is:

Bij geen troef: Aas –Tien-Heer-Vrouw-Boer–Negen-Acht-Zeven

De rangorder is bij troef: Boer–Negen-Aas-Tien-Heer-Vrouw-Acht-Zeven

4. De punten waardering van het spel is

Bij geen troef: Aas = 11 punten, 10 = 10 punten, Heer = 4 punten, Vrouw =3 punten,

Boer = 2 punten, (Negen. Acht en zeven zijn 0 punten)

Bij troef: Boer = 20 punten, Negen = 14 punten, Aas = 11 punten, 10 = 10 punten,

Heer = 4 punten, Vrouw =3 punten, (Acht en zeven zijn 0 punten),

De partij die de laatste slag incasseert, krijgt bij het puntentotaal 10 punten extra.

Het totaal aantal punten in een spel te behalen, exclusief de gemaakte roem

is 162 punten.

 Het is toegestaan om troef te maken van een kleur die men zelf niet in de hand heeft.

5. Puntenwaardering van de roem: te behalen in één slag

    Deze worden per spel bij de behaalde punten opgeteld.

Driekaart: Drie   opeenvolgende kaarten van één kleur      

  

20 punten 

Vierkaart: Vier   opeenvolgende kaarten van één kleur  

  

50 punten

Vier kaarten van gelijke  waarden in één slag (Aas t/m Zeven)  is 100 Roem met  uitzondering van vier Boeren hiervoor geldt 200 roem

 

100 Roem  voor 4 Azen of 4 Heren of 4 Vrouwen of 4 Tienen  of 4 Negens             of 4 Achten of 4 Zevens  in één  slag .                                                                                 200 Roem is voor 4 Boeren in één slag.

Heer + Vrouw indien troef   (Stuk)  

20 punten

Driekaart met daarin   Heer+Vrouw van troef (Driekaart + Stuk)

  

40 punten

Vierkaart met daarin   Heer+Vrouw van troef (Vierkaart + Stuk)

  

70 punten

  

    

Het behalen van alle slagen   (Mars of Pit)

100 punten

  


4 x Aas 

4 x 11 punten

44 punten

4 x Tien

4 x 10 punten

40 punten

4 x Heer

4 x 4 punten 

16 punten

4 x Vrouw

4 x 3 punten  

12 punten

3 x Boer

3 x 2 punten 

6 punten

1 x troef Boer

1 x 20 punten

20 punten

1 x troef Negen

1 x 14 punten

14 punten 

Laatste Slag

1 x 10 punten

10 punten

   

 

  

  

Totaal

162