Kaartclub de Hoop

 

De leden zijn jaarlijks lidmaatschapsgeld verschuldigd aan de “Speeltuin – Ontspanningsvereniging De Hoop zijnde € 37.00 voor het hele gezin ,kinderen t/m de leeftijd van 17 jaar horen daar nog bij.                                                Betaling via banknr NL75RABO0314372601

Aan de kaartclub is men maandelijks contributie verschuldigd ten bedrage van € 6.00. per persoon. Hiervoor worden er per avond 2 gratis kopjes Koffie of Thee geschonken naar keuze  tijdens de eerste speelronde. Deze contributie wordt op de eerste speelavond van een nieuwe maand geïnd.

Leden die de contributie vooruit hebben betaald krijgen bij een volle maand ziekteverzuim het maandbedrag gerestitueerd.

Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt het maandbedrag van de vooruit betaalde maanden gerestitueerd mits voor de beëindiging een grondige reden ten grondslag ligt.    

Bij een royement van een lid wordt er geen vooruit betaalde contributie                                                                                                                                                 gerestitueerd.                                                                                                                                             

Voor de maandelijkse koppelcompetitie is een inleg van 2.00 per persoon per avond verschuldigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Voor Voor de toernooien is een inleg van 5.00 per persoon verschuldigd.                                                                                                                                                 Hiervoor worden er per avond 2 gratis kopjes Koffie of Thee geschonken naar keuze tijdens de eerste speelronde.