Kaartclub de Hoop

 

 

Huishoudelijk reglement

ARTIKEL 1                                                                                                                     

Het aantal leden bedraagt maximaal 80, dit ter beoordeling van de commissie. Kandidaat-leden kunnen na overleg op een wachtlijst      geplaatst worden.      

De commissie kan dan indien gewenst mogelijk personen van de wachtlijst als nieuwe leden toelaten.

ARTIKEL 2                                                                                                              

De leden zijn jaarlijks lidmaatschapsgeld verschuldigd aan de “Speeltuin – Ontspanningsvereniging De Hoop zijnde € 33.00  per gezin Betaling via banknr NL75RABO0314372601

Aan de kaartclub is men maandelijks contributie verschuldigd ten bedrage van € 6.00. per persoon. Hiervoor worden er per avond 2 gratis kopjes Koffie of Thee geschonken tijdens de eerste speelronde. Deze contributie wordt op de eerste speelavond van een nieuwe maand geïnd.

Leden die de contributie vooruit hebben betaald krijgen bij een volle maand ziekteverzuim het maandbedrag gerestitueerd.

Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt het maandbedrag van de vooruit betaalde maanden gerestitueerd mits voor de beëindiging een grondige reden ten grondslag ligt.

Bij een royement van een lid wordt er geen vooruit betaalde contributie gerestitueerd.

ARTIKEL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  In het kader van algemene gedragsregels is het niet toegestaan om kwetsende, beledigende of discriminerende uitlatingen te doen ten aanzien van personen of bevolkingsgroepen.

Bij een geschil dient men zich correct te gedragen en dit voor te leggen aan een van de commissie leden. De commissie behoud zich het recht om leden die zich niet aan de algemene gedrag regels houden te royeren als lid.

ARTIKEL 4                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bij verhindering van een competitieavond dient men zich tijdig af te melden. Clubhuis  Tel. 0314-333098 Bereikbaar vanaf 19.00 uur op  betreffende avond.

 

avond.